Blog

Blog

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant...

A bírósági végrehajtási eljárás ugyan az adós vagyona ellen irányul, azonban a törvény az adós számára is biztosít jogosultságokat, illetve tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek az adós érdekeit védik. Egyik ilyen adósvédelmi rendelkezés a behajtási sorrend, mely szerint a végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi...

A fizetési meghagyásos eljárás a lejárt tartozások egyszerű, peren kívüli érvényesítésére szolgál. Fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezhet, s azt a közjegyzők jogosultak kibocsátani. Magánszemélyként az eljárást bármelyik közjegyzőnél lehet kezdeményezni a megfelelő űrlap kitöltésével és az eljárási díj megfizetésével. A jogi személy és...

Amennyiben úgy gondolja, hogy már elévült követelést próbálnak meg behajtani Önön, fontos, hogy forduljon végrehajtási jogban jártas ügyvédhez, akitől megkapja a szükséges felvilágosítást.