Végrehajtási jog

A Vht. a végrehajtási eljárásban végrehajtás alá vonható vagontárgyak tekintetében a végrehajtási kényszer fokozatos alkalmazása érdekében sorrendiséget állít fel, amikor rögzíti, hogy a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a...

Számos jogorvoslati lehetőség biztosítja, hogy a végrehajtási eljárás elrendelése és foganatosítása is a jogszabályi rendelkezések keretei között történjen. Ebben a bejegyzésben ezen jogorvoslatokat tekintjük át.

Végrehajtási kifogást terjeszthet elő a fél, vagy egyéb érdekelt a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amennyiben a végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen. De mi minősül a végrehajtási eljárás szabályainak...

Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek az árveréstől számított 30. napig, ha a végrehajtó ennél hosszabb határidőt adott a vételár megfizetésére, eddig az időpontig, jogorvoslat előterjesztése esetén pedig az erről szóló határozat rendelkezése szerint a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15. napig kötelesek az ingatlant...

A bírósági végrehajtási eljárás ugyan az adós vagyona ellen irányul, azonban a törvény az adós számára is biztosít jogosultságokat, illetve tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek az adós érdekeit védik. Egyik ilyen adósvédelmi rendelkezés a behajtási sorrend, mely szerint a végrehajtás során a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi...

A fizetési meghagyásos eljárás a lejárt tartozások egyszerű, peren kívüli érvényesítésére szolgál. Fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezhet, s azt a közjegyzők jogosultak kibocsátani. Magánszemélyként az eljárást bármelyik közjegyzőnél lehet kezdeményezni a megfelelő űrlap kitöltésével és az eljárási díj megfizetésével. A jogi személy és...