Szakterületek

Ingatlanjog

 • Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (pl.: adásvételi, ajándékozási, csereszerződés, közös tulajdon megszüntetése, bérleti és használati szerződés), egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés.
 • Mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának átruházásával kapcsolatos szerződések szerkesztése, ellenjegyzése, képviselet a hatósági jóváhagyási eljárásban. Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat szerkesztése, ellenjegyzése.
 • Társasházi alapító okirat, -módosítás szerkesztése, ellenjegyzése


Az iroda szerződéskötési gyakorlata akként alakult ki, hogy a szerződéskötés előtt, a megbízás felvételekor bekérem a szerződő felek, az ingatlan, valamint a szerződés szempontjából lényeges adatokat a felektől, hogy a szerződést előzetesen elő tudjam készíteni. Igény esetén a szerződés tervezetét megküldöm a feleknek átnézésre. Ezáltal a szerződéskötés időpontjában a felek a szerződés tartalmát már ismerik, így a szerződéskötéskor annak ismételt egyeztetése, az esetleges javítások, módosítások elvégzése szükséges, hiszen minden szükséges intézkedés (tulajdoni lap lekérése, ellenőrzése, szerződő felek személyi adatainak ellenőrzése, nyilvántartásban rögzítése, B400 adatlap kitöltése) előtte megtörtént. Ennek köszönhetően a szerződéskötés ideje nem nyúlik el aránytalanul.

Sürgős esetekben lehetőség van akár másnapra is a szükséges iratok előkészítésére és az okirat aláírására.

Amennyiben hétköznap akadályba ütközik a szerződés aláírása, úgy előzetes egyeztetés alapján lehetőség van az okiratok hétvégén történő aláírására is.


Végrehajtás

 • Jogi tanácsadás, képviselet ellátása végrehajtási eljárásban akár adós, akár végrehajtást kérő érdekében
 • Követeléskezelés (fizetési felszólítás, fizetési meghagyás, peres képviselet)


Mind a végrehajtást kérők, mind az adósok részére hasznos jogi tanáccsal tudok szolgálni. Fontos, hogy amennyiben Önnel szemben végrehajtási eljárás indult, mielőbb forduljon végrehajtási ügyekre specializálódott ügyvédhez, hogy az adott helyzetben leghatékonyabb megoldást tudják megtalálni, szükség esetén a jogorvoslatot határidőben elő tudják terjeszteni.


Okiratszerkesztés

 • Egyéb magánjogi szerződés szerkesztése (pl.: megbízási, vállalkozási, kölcsön, tartási, életjáradéki szerződések)
 • Végrendeletek, öröklési szerződések és egyéb iratok elkészítése, ellenjegyzése
 • Házassági vagyonközösséget megosztó szerződés szerkesztése, ellenjegyzése.
 • Szerződések véleményezése


Társasági jog

 • Gazdasági társaságok alapításával, létesítő okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok szerkesztése, valamint cégbíróság előtti képviselet elektronikus cégeljárás keretében
 • Gazdálkodó szervezetek állandó (tartós) megbízás keretében történő képviselete