Végrehajtási eljárásban lefoglalható vagyontárgyak

2023.02.02

A Vht. a végrehajtási eljárásban végrehajtás alá vonható vagontárgyak tekintetében a végrehajtási kényszer fokozatos alkalmazása érdekében sorrendiséget állít fel, amikor rögzíti, hogy a pénzkövetelést elsősorban a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adós rendelkezése alatt álló összegből, az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, és egyéb jogviszonyon alapuló járandóságából, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazásából, juttatásából, követeléséből kell behajtani.

Ha előre látható, hogy a követelést a munkabérre, illetőleg a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtással nem lehet viszonylag rövidebb időn belül behajtani, az adós bármilyen lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. A lefoglalt ingatlant azonban csak akkor lehet értékesíteni, ha a követelés az adós egyéb vagyontárgyaiból nincs teljesen fedezve, vagy csak aránytalanul hosszú idő múlva elégíthető ki.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a végrehajtó ne foglalhatná le az adós ingatlanát még azelőtt, hogy a munkabérére letiltást adna ki, hiszen egyrészt a fokozatosság csak a végrehajtás foganatosítása során érvényesül, nem a foglalásnál, másrészt a Vht. alapján a végrehajtónak a végrehajtási költség előlegezését és az ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a megfizetését (ha az ingatlan adatait a végrehajtható okirat tartalmazza a végrehajtási költségek és az igazgatási szolgáltatási díj előlegezését) követő 3 munkanapon belül intézkedni kell az ingatlan lefoglalása iránt

A jogszabályi keretek között a végrehajtást kérő rendelkezésétől függ, hogy az adós milyen jellegű vagyontárgyából kívánja követelésének végrehajtását, azonban a bíróság a végrehajtási kényszer arányos, illetőleg fokozatos alkalmazása céljából a végrehajtást kérő rendelkezésétől az adós érdekében eltérhet.

A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.