Jogorvoslati lehetőségek a végrehajtási eljárásban

2023.01.28

Számos jogorvoslati lehetőség biztosítja, hogy a végrehajtási eljárás elrendelése és foganatosítása is a jogszabályi rendelkezések keretei között történjen. Ebben a bejegyzésben ezen jogorvoslatokat tekintjük át.


A végrehajtás elrendelésével kapcsolatos jogorvoslatok


A végrehajtási lap visszavonása és a végrehajtási záradék törlése

Ha a bíróság a végrehajtási lapot a törvény megsértésével állította ki, a végrehajtási lapot vissza kell vonni, míg ha a törvény megsértésével látta el végrehajtási záradékkal, a végrehajtási záradékot törölni kell.

A végrehajtást elrendelő bíróság a végrehajtási lap visszavonását, illetőleg a végrehajtási záradék törlését bármelyik fél kérelmére, a végrehajtó jelentése alapján vagy saját kezdeményezéséből végzéssel bármikor elrendelheti.


Fellebbezés a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban

Ha a bíróság a végrehajtást végzéssel rendelte el, vagy a végrehajtható okiratnak a kérelemtől eltérő kiállítása esetén az eltérésről végzést hozott, a felek e végzés ellen fellebbezhetnek. A fellebbezésnek a végrehajtás foganatosítására nincs halasztó hatálya, azonban


Felülvizsgálati kérelem a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban

Felülvizsgálati kérelemnek van helye a másodfokon jogerőre emelkedett olyan végzés ellen, amellyel a bíróság külföldi határozat végrehajtási tanúsítvánnyal való ellátásáról, illetőleg végrehajtásának elrendeléséről döntött.


A végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslatok


Végrehajtási kifogás

A végrehajtási kifogás szabályai a "Mit tehet, ha sérelmesnek tartja a végrehajtó intézkedését?" bejegyzésben találhatók meg.


Fellebbezés a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban

A bíróságnak a végrehajtás foganatosítása során hozott végzése ellen fellebbezésnek van helye.


Más jogorvoslatok

Ha a végrehajtás foganatosítása során a jogsérelem a rendőrség, az ingatlanügyi hatóság vagy más szerv eljárásában történt, az említett szervek eljárásáról szóló jogszabályok szerint van helye jogorvoslatnak.

A bíróság határozata elleni jogorvoslatnak halasztó hatálya van, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik, vagy a jogorvoslat a rendőrség közreműködésének elrendelésével függ össze.


Ügyészi jogorvoslatok

Az ügyész mindazokkal a jogorvoslatokkal élhet, amelyeket a Vht. szerint a fél, illetőleg más érdekelt terjeszthet elő. Az ügyész az alatt az idő alatt élhet jogorvoslattal, amely a fél vagy más érdekelt részére nyitva áll, végrehajtási kifogást azonban a végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónapon belül bármikor előterjeszthet.


A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. Egyedi ügyben történő tanácsadás érdekében keressenek bizalommal elérhetőségeimen.