Fizetési meghagyást hozott a postás, mit tegyek?

2022.06.21

A fizetési meghagyásos eljárás a lejárt tartozások egyszerű, peren kívüli érvényesítésére szolgál. Fizetési meghagyásos eljárást bárki kezdeményezhet, s azt a közjegyzők jogosultak kibocsátani. Magánszemélyként az eljárást bármelyik közjegyzőnél lehet kezdeményezni a megfelelő űrlap kitöltésével és az eljárási díj megfizetésével. A jogi személy és az, aki az elektronikus ügyintézésről szóló törvény alapján elektronikus ügyintézésre köteles, kizárólag elektronikusan nyújthat be fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a MOKK erre szolgáló rendszerén keresztül.

Nagyon fontos, hogy amennyiben a Magyar Országos Közjegyzői Kamarától (MOKK) kapunk levelet, azt vegyük át, hiszen átvétel nélkül is jogerőre emelkedhet és végrehajthatóvá válhat. A fizetési meghagyás kézbesítésének második megkísérlését követő 5 munkanapon kézbesítettnek minősül, majd 15 nap elteltével jogerőre emelkedik.

Ha nem értünk egyet a követeléssel, mert rossz összeg szerepel benne, időközben már rendeztük a tartozást, még nem esedékes a fizetés vagy egyáltalán nem is tartozunk, a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondással élhetünk.

Természetes személyként ellentmondani szóban bármelyik közjegyzőnél, írásban pedig annál a közjegyzőnél lehet, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta; de elehetőség van az fmh.mokk.hu oldalon elektronikusan is előterjeszteni. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek az ellentmondást kizárólag elektronikusan terjeszthetik elő. Amennyiben nem rendelkezik az ehhez szükséges technikai feltételekkel, úgy jogi képviselő megbízása útján is lehetőség van ellentmondást előterjeszteni.

Amennyiben a követelés összegét nem vitatja, azonban az egy-összegű megfizetésére nem képes, úgy lehetőség van fizetési halasztás vagy részletfizetési kérelem előterjesztésére is. Ha érdemben nem tudjuk cáfolni a jogosult követelését, érdemes egyeztetést kezdeményezni a jogosulttal az ellentmondás előterjesztése helyett, hiszen az ellentmondás előterjesztésével az eljárás perré alakul, s további költséget fog a kötelezettre terhelni, amennyiben a perben pervesztes lesz.

Ha fizetési meghagyást kapott, s az abban foglaltakkal nem ért egyet, tanácsos ügyvédhez fordulni, aki a leghatékonyabb megoldást tudja javasolni a kötelezett számára vázolva az egyes lehetőségekkel felmerülő kockázatokat is.

A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.