Elévülhet-e a követelés, ha már végrehajtási eljárás van folyamatban?

2022.06.21

Igen. A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Így tehát amennyiben a követelés elévülési ideje 5 év, úgy a végrehajtási jog is 5 év alatt évül el; amennyiben a követelés elévülési ideje 1 év, úgy a végrehajtási jog is 1 év alatt évül el.

A végrehajtási jog elévülését általában kérelemre kell figyelembe venni; hivatalból akkor vehető figyelembe, ha az alapjául szolgáló követelés - pl. munkajogi igények - elévülését is hivatalból kell figyelembe venni. Ha a végrehajtási jog elévülését figyelembe kell venni, a végrehajtási jog elévülési határidejének letelte után előterjesztett kérelemre nem lehet végrehajtást elrendelni, és a már elrendelt végrehajtást nem lehet folytatni.

A végrehajtási jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A végrehajtási cselekmény fogalmát jogszabály nem határozza meg, az a végrehajtónak, a bíróságnak vagy a végrehajtást kérőnek a követelés behajtására irányuló intézkedése.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön ellen folyamatban lévő végrehajtásban a végrehajtási jog elévült, úgy javaslom, hogy forduljon végrehajtási jogban tapasztalattal rendelkező ügyvédhez, akitől megkaphatja a szükséges tájékoztatást, illetve megindíthatja a végrehajtás megszüntetéséhez szükséges eljárásokat.

A végrehajtási eljárás elévülés címén történő megszüntetéséhez elsődlegesen az ügyben eljáró végrehajtónál szükséges elévülési kifogást előterjeszteni, melynek során a kifogást a végrehajtó megküldi a végrehajtást kérőnek azzal, hogy 15 napon belül nyilatkozzon a követelés fennállásáról és az adóstól átvett összegből fizesse meg a végrehajtó díját és költségeit. Amennyiben a végrehajtást kérő az adós állítását elismerte és az összegeket is megfizette a végrehajtónak, úgy a végrehajtás befejeződött. Ha a végrehajtást kérő elmulasztotta a nyilatkozatot, vagy elismerte ugyan az adós állítását, de a felhívásban megjelölt összegeket nem fizette meg, a végrehajtó az ügyet beterjeszti a végrehajtást foganatosító bírósághoz. A végrehajtás megszüntetésének ebben az esetben nincs helye. Ha a végrehajtást kérő az adós állítását nem ismerte el, az adós a végrehajtás megszüntetése (korlátozása) iránt pert indíthat.

A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.