Kozák Ügyvédi Iroda

Dr. Kozák Andrea ügyvéd; végrehajtási jogi szakjogász; compliance (megfelelési) szakjogász

Ingatlanjog

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések (pl.: adásvételi, ajándékozási, csereszerződés, közös tulajdon megszüntetése, bérleti és használati szerződés), egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali ügyintézés.

Végrehajtási jog

Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet ellátása végrehajtási eljárásban akár adós, akár végrehajtást kérő érdekében.

Társasági jog

Gazdasági társaságok alapításával, létesítő okirat módosításával kapcsolatos dokumentumok szerkesztése, valamint cégbíróság előtti képviselet elektronikus cégeljárás keretében.

Okiratszerkesztés

Egyéb magánjogi szerződés (pl.: megbízási, vállalkozási, kölcsön, tartási, öröklési, életjáradéki szerződések), végrendelet, egyéb okirat szerkesztése, véleményezése.